O společnosti

Firma Elektromontáže Touš s.r.o. vznikla v roce 2009 transformací z fyzické osoby. Historie firmy se traduje od roku 1993, kdy Bedřich Touš získal první živnostenské oprávnění. V prvopočátku byly hlavní náplní elektroinstalace pro soukromý sektor, dále montáž kabelových souborů do 22kV.

Velkou zkušeností byla výstavba přípojek NNVN včetně trafostanic, rozvodů pro zařízení stavenišť a betonáren při výstavbě dálnice D5 pro Dálniční stavby Praha,podíleli jsme se na realizaci přípojek NNVN pro mobilní sítě společnosti Eurotel.

Poté už následovali první zakázky pro ČEZ Distribuci, ČEZ Distribuční služby a jejich partnery. V současnosti jsou hlavní činností elektromontáže v oblasti distribuční soustavy NN, VN, výstavba distribučních trafostanic, související stavební práce, odstraňování poruch a projekční práce. Dále se zabýváme realizací a údržbou veřejného osvětlení. Naším hlavním zákazníkem je společnost ČEZ Distribuce a.s. Tohoto historického partnerství si nesmírně vážíme.


Historie


Počátek

Počátek podnikání - Bedřich Touš jako fyzická osoba.

1993

Strategická partnersrví

První zakázky pro ČEZ, Dálniční stavby Praha – výstavba D5.

1998

Měníme se

Transformace z fyzické osoby na Elektromontáže Touš s.r.o.

2009

Nový WEB

Spouštíme nové prezentační webové stránky emt-tous.cz.

2021